Avaandmed

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete andmestiku puhul on tegemist Päästeameti poolt ruumiandmete halduse keskkonnas hallatavate andmetega. Andmestik annab ülevaate suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete paiknemisest, ohualadest (ohtliku ala suurus, ohuallika koordinaat), tegevusalast, doominoefekti võimalikkusest, sh mõjutatud ettevõtetest, peamisest ohu tüübist (mürgisus, soojuskiirgus, ülerõhk, põlemist soodustav), kemikaali andmetest (nimetus ja maksimaalne kogus) ning avalikkuse teavitamise infovoldiku aadressist.

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtetega seotud avaandmete eesmärk on teavitada avalikkust ja ohustatud inimesi ning anda infot erinevatele riskianalüüside, planeeringute ja valmisoleku planeerimisega seotud ametkondadele.

Andmeid avalikustatakse 1 kord nädalas esmaspäeviti. Varem avaldatud andmed võivad iga avaldamiskorraga täpsustuda või muutuda.

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete avaandmete seletuskiri

Ohtlikud ettevõtted

 1. CSV formaadis:
  https://opendata.smit.ee/gis/ohtlikud_kaitised.csv
 2. GeoPackage formaadis (gpkg):
  https://opendata.smit.ee/gis/ohtlikud_kaitised.gpkg

Ohtlike ettevõtete ohualad

 1. CSV formaadis:
  https://opendata.smit.ee/gis/ohtlikud_kaitised_ohualad.csv
 2. GeoPackage formaadis (gpkg):
  https://opendata.smit.ee/gis/ohtlikud_kaitised_ohualad.gpkg

Küsimused ja ettepanekud palun saata e-posti aadressil: ...