Avaandmed

Veeohutuse stendid

Veeohutuse stendide andmestiku puhul on tegemist Päästeameti poolt ruumiandmete halduse keskkonnas hallatavate andmetega. Andmestik annab ülevaate veeohutuse stendide paiknemisest, ohutusvarustusest ja seisukorrast. Andmeid kasutatades tuleb arvestada, et avaldatud andmed võivad tööprotsesside käigus täieneda ja muutuda. See tähendab, et varem avaldatud andmed võivad iga avaldamiskorraga muutuda.

Veeohutuse stendide avaandmete seletuskiri

  1. CSV formaadis:
    https://opendata.smit.ee/gis/veeohutus_stendid.csv
  2. GeoPackage formaadis (gpkg):
    https://opendata.smit.ee/gis/veeohutus_stendid.gpkg

Küsimused ja ettepanekud palun saata e-posti aadressil: ...