Avaandmed

Avalikud varjumiskohad

Avalike varjumiskohtade andmestiku puhul on tegemist Päästeameti poolt ruumiandmete halduse keskkonda registreeritud ja sisestatud avalike varjumiskohtade andmetega, mis omavad märget „ametlik“. Andmestik annab ülevaate avalike varjumiskohtade paiknemisest. Andmeid kasutades tuleb arvestada, et avaldatavad andmed võivad tööprotsesside käigus täieneda ja muutuda.

GeoPackage formaadis (gpkg)
CSV formaadis