Avaandmed

Veevõtukohad

Veevõtukohtade andmestiku puhul on tegemist Päästeameti poolt ruumiandmete halduse keskkonda registreeritud ja sisestatud veevõtukohtade andmetega, mis omavad märget „ametlik“. Andmestik annab ülevaate veevõtukohtade paiknemisest, numbrist, tüübist ja seisukorrast. Andmeid kasutades tuleb arvestada, et avaldatavad andmed võib tööprotsesside käigus täieneda ja muutuda.

Veevõtukohtade avaandmete seletuskiri

Veevõtukohad

 1. CSV formaadis:
  https://opendata.smit.ee/gis/veevotukohad.csv
 2. GeoPackage formaadis (gpkg):
  https://opendata.smit.ee/gis/veevotukohad.gpkg

Hüdrandid

 1. CSV formaadis:
  https://opendata.smit.ee/gis/hydrant.csv
 2. GeoPackage formaadis (gpkg):
  https://opendata.smit.ee/gis/hydrant.gpkg
   

Küsimused ja ettepanekud palun saata e-posti aadressil: martti.parve@rescue.ee