Õnnetusest teavitamine

Ohtlike ettevõtete sündmuste ülevaade

Päästeamet koostab iga aastaselt ülevaadet suurõnnetuse ohuga ja ohtlikes ettevõtetes toimunud hoonetulekahjude ning muude sündmuste ja vahejuhtumite kohta. Ülevaate koostamisel kasutatakse Päästeameti infosüsteeme. Samuti on vaadeldud Tööinspektsioonilt saadud informatsiooni tööõnnetuste kohta.

Sündmuste ülevaate tegemisel võetakse aluseks suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted ning sündmusi võrreldakse aadressipõhiselt.

 

Kokkuvõtted: