Õnnetusest teavitamine

Pärast õnnetust edastatav teave

Võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul, pärast ohtliku kemikaaliga toimunud õnnetust teavitab suurõnnetuse ohuga ettevõtte ja ohtliku ettevõtte käitaja pädevaid asutusi (majandus- ja taristuministri 01.03.2016 määrus nr 18 § 8). Päästeameti poolt on koostatud ettevõtetele soovituslik vorm, mille abil saab edastada kohustuslikku informatsiooni:
  • õnnetuse asjaolud;
  • õnnetuse põhjustamisega seotud ja õnnetuse tagajärjel vabanenud ohtlikud kemikaalid;
  • kirjeldus õnnetuse mõjust inimestele, keskkonnale ja varale;
  • rakendatud kaitsemeetmed ja tegutsemisjuhised õnnetuse mõju vähendamiseks;
  • õnnetuse keskmise ja pikaajalise toime leevendamise meetmed;
  • õnnetuse kordumise vältimise meetmed.
Juhul, kui hilisema uurimise käigus ilmnevad täiendavad asjaolud, mille tõttu esitatud teave või tehtud järeldused muutuvad, tuleb esitada pädevale asutusele ajakohastatud teave.
Juhend:
  • Juhend – Õnnetusest teavitamise vorm.