Õnnetusest teavitamine

Õnnetuse korral ohualasse jäävate isikute tegevused

Suurõnnetuse ohuga ettevõtte ja ohtliku ettevõtte käitaja peab õnnetuse korral tagama õnnetuse mõjupiirkonda jäävate inimeste kohese teavitamise õnnetusest ja käitumisjuhistest. Õnnetusest teavitamiseks kasutatav varajase hoiatuse süsteem peab vastama käitisest lähtuvale ohule ning tagama õnnetuse korral kõigi ohustatud inimeste teavitamise.

Ohualasse jäävad isikud saavad õnnetusest teada:

 • sireeni kuuldes;
 • nähes/haistes tuld või suitsu;
 • tundes harjumatuid lõhnu ja enesetunne halveneb - tekib iiveldus, silmade ärritus jms;
 • märgates päästesõidukeid;
 • sellest teatab inimene või meedia.

Ohuolukorra sireen

Sireen on paigaldatud ohtliku ainega tegelevasse ettevõttesse või ohustatud aladele. Sireeni kasutatakse tähelepanu köitmiseks kõikide ohtude korral.

Minutipikkune tõusev ja langev heli. 30sekundilise pausi järel korratakse seda vähemalt kolm korda.

Üldhäire signaal

Kasutatakse kõigi ohtude puhul. Tähendab, et ohu kohta on oodata lisateavet ja täpsemaid käitumisjuhiseid.

Ühtlane minutipikkune heli. Edastatakse üks kord.

Üldhäire lõpp

Tähendab, et oht on möödas.

Ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit.

Testsireen
Tähendab, et sireeni testitakse. Inimestele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

Võimalikud tegevusjuhised ohtlike ainetega seotud õnnetuse korral:

 • väljas viibides kata nina ja suu rätikuga ning liigu risti tuule suunaga õnnetuspaigast ja ohualast kaugemale;
 • mine lähimasse hoonesse, võimaluse korral kõrgeimale korrusele ja hoone keskele;
 • sulge korralikult uksed ja aknad ning kõik ventilatsiooniseadmed ja tuulutusavad; kustuta tuleasemed kaminates ja/või ahjudes ning sulge siibrid;
 • autos olles sulge uksed ja aknad, lülita välja ventilatsioon, sõida ohualast kaugemale, lähima hooneni ja varju;
 • teavita ning abista naabreid ja lähedal asuvaid kodanikke;
 • lülita sisse Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) kanalid ja kuula seal antavaid käitumisjuhiseid;
 • harjumatu lõhna esinemisel hoia suu ja nina eest niisket rätikut;
 • ära suitseta ja ära kasuta lahtist tuld;
 • kasuta telefoni ainult tõsisel vajadusel.

Avalikkusele suunatud täiendavad käitumisjuhised on leitavad www.olevalmis.ee ning infot suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete kohta on võimalik leida Maa-ameti kaardirakendusest.