Tuleohutuskontroll

Päästeameti üheks ülesandeks on teostada järelevalvet olemasolevate hoonete ohutuse hindamiseks, selleks viiakse vastavalt ohuprognoosile läbi ohutusülevaatused kogu Eesti territooriumil.

Selleks teavitab Päästeamet ehitise omanikku või valdajat ohutusülevaatuses kirjalikult, telefonitsi või vajadusel ka kohapeal. Ohutusülevaatuse eesmärk on tagada hoones viibivate ohutus selliselt, et tulekahju ei tekiks. Kui aga tulekahju on juba tekkinud, siis on inimestel teadmised ning võimalus hoonest ohutult väljuda ning vajadusel ka tulekahju kustutada esmaste kustutusvahenditega.

Ohutusülevaatusest peavad võitma kõik. See tähendab seda, et hoone omanik või valdaja saab ekspertarvamust hoone ohutuse kohta Päästeametilt ning Päästeamet omaltpoolt annab seda selgel ja arusaadaval viisil. Selleks lepitakse hoone omanikuga kokku meetmed, kuidas ja milliseks tähtajaks hoone tuleohutusalast seisukorda parandatakse. Kindlasti tuleb meeles pidada, et avalikes hoonetes viibijad eeldavad vaikimisi, et nende ohutuse eest on hoolt kantud ning nad ei pea muretsema, selleks ei saa ohutusalaselt ka teha selles järeleandmisi.