Tuleohutusülevaatused

Alates 2021. aasta märtsikuust peavad suuremate büroohoonete, tööstus- ja laohoonete ning garaažide omanikud korraldama tuleohutusülevaatuse.

Tuleohutusülevaatus on vaja teha:

  • büroohoones pindalaga üle 750 m2
  • tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2
  • garaažis pindalaga üle 1000 m2

Ülevaatus tuleb teha kord kolme aasta jooksul ja ülevaatuse tegija sisestab andmed tuleohutusülevaatuste portaali 

Keskkonna kasutamiseks on vajalik ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID. Veebibrauseritena soovitame kasutada Google Chrome või Mozilla Firefoxi.

Ülevaatust ei pea tegema:

  • hoones, mis on kõrgem kui 28 meetrit
  • ohtlikus ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 3 tähenduses
  • suurõnnetuse ohuga ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 4 tähenduses

Tuleohutusülevaatuse tegemine

Tuleohutusülevaatuse tegemise korraldab ehitise valdaja. Kui ehitises on mitu valdajat (nt büroohoone) siis on ülevaatuse korraldamise kohustus omanikul.

Ülevaatuse saab teha vaid tuleohutuse spetsialist tase 5 või tuleohutuse ekspert tase 6 kutsega isik. Vaata teenusepakkujaid tuleohutusülevaatuste portaalist või Kutseregistrist (päringu tegemiseks vali väljal „Kutse grupp“ loendist „Tuleohutusspetsialist“.

Õppekeskkond

Õppekeskkond asub: https://ohutusportaal-demo.paasteamet.ee/toy/ (keskkond on mõeldud kutselistele tuleohutusülevaatuste tegijatele õppe- eesmärgil. Sisestatud info ei kandu üle päris portaali).