Tulekahjuteate edastamine Häirekeskusesse

Ehitise omanik, kelle ehitiselt tuleb siseministri 07.01.2013. a määruses nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ lisa 2 kohaselt juhtida automaatsesse tulekahjusignalisatsioonidüsteemi tulevad tulekahjuteated Häirekeskusesse, peab esitama taotluse Päästeametile kooskõlastamiseks ning sõlmima lepingu sideettevõtjaga, kes on tulekahjuteate edastaja. Päästeamet kooskõlastab taotluse, kui ehitiselt on kohustuslik juhtida automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulevad tulekahjuteated Häirekeskusesse ning täidetud on automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile esitatud nõuded. 

Taotlus koos ankeediga esitada päästekeskuse üldaadressile:

 • Põhja päästekeskuse korral – Erika 3, Tallinn 10416 või ...;
 • Lõuna päästekeskuse korral – Jaama 207, Tartu 50705 või ...;
 • Ida päästekeskuse korral – Rahu 38, Jõhvi 41532 või ...;
 • Lääne päästekeskuse korral – Pikk 20A, Pärnu 80013 või ....

Päästeasutusse laekunud taotlus edastatakse täitmiseks ohutusjärelevalve büroo ametnikule. Taotlus rahuldatakse 90 päeva jooksul, millest 60 päeva testitakse ATS süsteemi tulekahjuteadete esinemise osas objektil. Puuduste ilmnemise korral teavitatakse taotlejat liitumist välistavatest asjaoludest. Objektidel, kus liitumine on kohustuslik kuid esineb liitumist välistavaid asjaolusid, antakse riikliku tuleohutusjärelevalve ametniku ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks.

Liitumist välistavateks asjaoludeks loetakse puuduseid, mis võivad põhjustada valehäirete tekkimist või kui ATS ei ole projekteeritud ja paigaldatud selliselt, et see avastaks kontrollitaval alal algava tulekahju võimalikult varases staadiumis.

Siseministri 07.01.2013 määrusest  nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ tulenevad nõuded ehitistele, kus tuleb juhtida automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated Häirekeskusesse:

Ehitise kasutusviisEhitist iseloomustavad näitajad
kasutajate arvkorruselisus    pindala
Majutushooned> 100
Ravi- ja hooldusasutused> 50
Kogunemishooned> 500
Büroohooned> 8
Tööstus- ja laohooned> 4000 m2 * suurõnnetuse ohuga ettevõtted

Tulekahjuteate edastamise lõpetamine Häirekeskusesse

Häireedastusteenuse lõpetamise kohta esitab ehitise omanik vastavasisulise taotluse päästekeskuse üldaadressile:

 • Põhja päästekeskuse korral – Erika 3, Tallinn 10416 või ...;
 • Lõuna päästekeskuse korral – Jaama 207, Tartu 50705 või ...;
 • Ida päästekeskuse korral – Rahu 38, Jõhvi 41532 või ...;
 • Lääne päästekeskuse korral – Pikk 20A, Pärnu 80013 või ....

Päästeasutusse laekunud taotlus objekti häireedastusteenuse lõpetamise kohta edastatakse täitmiseks ohutusjärelevalve ametnikule. Taotlus rahuldatakse 30 päeva jooksul, kui objekt ei pea olema tulenevalt siseministri 07.01.2013. a määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ ühendatud Häirekeskusega.

Ettevõtted, tegelevad häireedastusteenuse pakkumisega ja kontaktid:

 • USS Security Eesti AS: e-mail: ...
 • Antifire Tuleohutulahendused OÜ: e-mail: ...
 • AS G4S Eesti: e-mail: ...
 • Viking Security AS: e-mail: ...