Tulekahjuteate edastamine Häirekeskusesse

Ehitise omanik, kelle ehitiselt tuleb siseministri 07.01.2013. a määruses nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord“ lisa 2 kohaselt juhtida automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulevad tulekahjuteated Häirekeskusesse.

Taotluse peab esitama Päästeametile kooskõlastamiseks ning sõlmima lepingu sideettevõtjaga, kes on tulekahjuteate edastaja. Päästeamet kooskõlastab taotluse, kui ehitiselt on kohustuslik juhtida automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulevad tulekahjuteated Häirekeskusesse ning täidetud on automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile esitatud nõuded. 

Taotlus koos ankeediga saata päästekeskuse e-posti aadressile:

 • Põhja päästekeskus – ...
 • Lõuna päästekeskus – ...
 • Ida päästekeskus – ...
 • Lääne päästekeskus – ...

Taotlus kinnitatakse 90 päeva jooksul, millest 60 päeva testitakse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteadete esinemist. Puuduste ilmnemisel teavitatakse taotlejat liitumist välistavatest asjaoludest.

Objektidel, kus liitumine on kohustuslik kuid esineb liitumist välistavaid asjaolusid, antakse ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks.

Liitumist välistavateks asjaoludeks on puudused, mis võivad põhjustada valehäirete tekkimist või kui ATS ei ole projekteeritud ja paigaldatud selliselt, et see avastaks kontrollitaval alal algava tulekahju võimalikult varases staadiumis.

Ehitised, kus tuleb edastada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated Häirekeskusesse

Ehitise kasutusviisEhitist iseloomustavad näitajad
kasutajate arvkorruselisus    pindala
Majutushooned> 100
Ravi- ja hooldusasutused> 50
Kogunemishooned> 500
Büroohooned> 8
Tööstus- ja laohooned> 4000 m2 * suurõnnetuse ohuga ettevõtted

Tulekahjuteate Häirekeskusesse edastamise lõpetamine

Häireedastusteenuse lõpetamise kohta esitab ehitise omanik taotluse päästekeskuse e-posti aadressile:

 • Põhja päästekeskus – ...
 • Lõuna päästekeskus – ...
 • Ida päästekeskus – ...
 • Lääne päästekeskus – ...

Taotlus kinnitatakse 30 päeva jooksul.

Häireedastusteenuse pakkumisega tegelevad ettevõtted

 • Antifire Tuleohutuslahendused OÜ – ... ja ...
 • AS G4S Eesti – ...
 • Viking Security AS – ...
 • SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ – ...
 • Forus Security AS – ... ja ...
 • Articard OÜ - ...