Tuleohutuspaigaldised

Tuleohutuspaigaldis on hoone tehnosüsteem või tehniline seade, mis on mõeldud tulekahju vältimiseks, avastamiseks või kustutamiseks, tule ja suitsu leviku piiramiseks ning evakuatsiooni või päästetööde ohutuks läbiviimiseks.

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Projekteerimine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimise valdkonnas. Projekteerimise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimist. Vastutaval spetsialistil peab olema automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerida turvasüsteemide projekteerija, tase 6. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Paigaldamine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamise valdkonnas. Ehitamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamist. Vastutaval spetsialistil peab olema automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitada turvasüsteemide tehnik, tase 4. Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tööks on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamise korraldamine. Ta vastutab automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamise eest ning kontrollib selle nõuetekohasust allkirjastades teostusdokumentatsiooni. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Hooldamine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamise valdkonnas. Hooldamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamist. Vastutaval spetsialistil peab olema automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldada turvasüsteemide tehnik, tase 4. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamine ja hooldusaktide allkirjastamine. Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tööks on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamise korraldamine. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Tulekustutussüsteem

Projekteerimine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks tulekustutussüsteemi projekteerimise valdkonnas. Projekteerimise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima tulekustutussüsteemi projekteerimist. Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustutussüsteemi projekteerimiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib tulekustutussüsteemi projekteerida turvasüsteemide projekteerija, tase 6. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Paigaldamine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks tulekustutussüsteemi ehitamise valdkonnas. Ehitamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima tulekustutussüsteemi ehitamist. Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustutussüsteemi ehitamiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib tulekustutussüsteemi ehitada turvasüsteemide tehnik, tase 4. Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tööks on tulekustutussüsteemi ehitamise korraldamine. Ta vastutab tulekustutussüsteemi ehitamise eest ning kontrollib selle nõuetekohasust allkirjastades teostusdokumentatsiooni. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Hooldamine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks tulekustutussüsteemi hooldamise valdkonnas. Hooldamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima tulekustutussüsteemi hooldamist. Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustutussüsteemi hooldamiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib tulekustutussüsteemi hooldada turvasüsteemide tehnik, tase 4. Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tööks on tulekustutussüsteemi hooldamise korraldamine. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Tuletõrje voolikusüsteem

Kontrollimine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimise valdkonnas. Kontrollimise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima, hooldama ja kontrollima tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimist. Vastutaval spetsialistil peab olema tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Hooldamine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks tuletõrje voolikusüsteemi hooldamise valdkonnas. Hooldamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima tuletõrje voolikusüsteemi hooldamist. Vastutaval spetsialistil peab olema tuletõrje voolikusüsteemi hooldamiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Tulekustuti

Kontrollimine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks tulekustuti kontrollimise valdkonnas. Kontrollimise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima tulekustuti kontrollimist. Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustuti kontrollimiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Hooldamine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks tulekustuti hooldamise valdkonnas. Hooldamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima tulekustuti hooldamist. Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustuti hooldamiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Suitsueemaldussüsteem

Projekteerimine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks suitsueemaldussüsteemi projekteerimise valdkonnas. Projekteerimise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima suitsueemaldussüsteemi projekteerimist. Vastutaval spetsialistil peab olema suitsueemaldussüsteemi projekteerimiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib suitsueemaldussüsteemi projekteerida turvasüsteemide projekteerija, tase 6. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Paigaldamine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks suitsueemaldussüsteemi ehitamise valdkonnas. Ehitamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima suitsueemaldussüsteemi ehitamist. Vastutaval spetsialistil peab olema suitsueemaldussüsteemi ehitamiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib suitsueemaldussüsteemi ehitada turvasüsteemide tehnik, tase 4. Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tööks on suitsueemaldussüsteemi ehitamise korraldamine. Ta vastutab suitsueemaldussüsteemi ehitamise eest ning kontrollib selle nõuetekohasust allkirjastades teostusdokumentatsiooni. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Hooldamine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks suitsueemaldussüsteemi hooldamise valdkonnas. Hooldamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima suitsueemaldussüsteemi hooldamist. Vastutaval spetsialistil peab olema suitsueemaldussüsteemi hooldamiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib suitsueemaldussüsteemi hooldada turvasüsteemide tehnik, tase 4. Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tööks on suitsueemaldussüsteemi hooldamise korraldamine. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Evakuatsioonivalgustus

Evakuatsioonivalgustus kuulub tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 alusel tuleohutuspaigaldiste koosseisu. Evakuatsioonivalgustus tuleb projekteerida ja paigaldada ning kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et see täidaks oma otstarvet. Eeldatakse, et evakuatsioonivalgustus on nõuetekohane, kui selle projekteerimisel, paigaldamisel, kontrollimisel ja hooldamisel on järgitud asjakohast standardit või muud samaväärset dokumenti. Tuleohutuse seadus § 32 lg 1.

Piksekaitse

Piksekaitse kuulub tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 alusel tuleohutuspaigaldiste koosseisu. Piksekaitse tuleb projekteerida ja paigaldada ning kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et see täidaks oma otstarvet. Eeldatakse, et piksekaitse on nõuetekohane, kui selle projekteerimisel, paigaldamisel, kontrollimisel ja hooldamisel on järgitud asjakohast standardit või muud samaväärset dokumenti. Tuleohutuse seadus § 32 lg 1.