Tuleohutusteenused

Teenuse eesmärk on kontrollida tuleohutusteenuste ja tuleohutuse tagamiseks kasutatavate toodete tuleohutusnõuetele vastavust.

Koostöös erinevate osapooltega teostatakse järelevalvet tuleohutusalaste teenuste ja tuleohutuse tagamiseks kasutatavate toodete üle.

Kontrollitavad teenused:

 • ehitise projekteerija;
 • omanikujärelevalve teostaja;
 • pottsepp;
 • korstnapühkija;
 • tuleohutusekspert;
 • tuleohutusspetsialist;
 • tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerija, ehitaja, hooldaja;
 • tulekustutussüsteemi projekteerija, ehitaja, hooldaja;
 • suitsueemaldussüsteemi projekteerija, ehitaja, hooldaja;
 • tuletõrje voolikusüsteemi kontrollija, hooldaja;
 • tulekustuti kontrollija, hooldaja.

Kontrollitavad tooted:

 • kütteseadmed;
 • korstnad;
 • ühenduslõõrid;
 • tuletõkkevärvid;
 • tulekaitse immutusvahendid.

Eelnevalt nimetatud loetelud ei ole lõplikud, ning sõltuvalt esilekerkivatest probleemidest tegeletakse problemaatiliste teenuste ja toodetega.