Lobitegevus

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin. Lisaks eeltoodule saab huvide konflikti vältimise juhistega täpsemalt tutvuda korruptsiooniveebis.

Kuupäev

Kohtumise teema

Lobisti või tema
esindatava nimi
ja organisatsioon

Ametiisiku nimi

14.06.2021

Arutelu koostööst

SA Rohetiiger

Peadirektor Kuno Tammearu, peadirektori asetäitja Andreas Anvelt, peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi