Riigihanked

Päästeameti poolt väljakuulutatud ja teostatud riigihanked, mille eeldatav maksumus ületab 30 000 € (ilma käibemaksuta), leiate riigihangete registrist.

Päästeameti poolt 2021. aastal väljakuulutatavad riigihanked on leitavad 2021. aasta hankeplaanist. Hankeplaan kuvatakse osaliselt täitmata kujul, kuna vastava info puhul on tegemist asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabega.

Kõik riigihanked teostatakse Päästeameti hankekorra kohaselt.

Päästeameti hankekord