Riigihanked

Päästeameti väljakuulutatud ja läbi viidud riigihanked, mille eeldatav maksumus ületab 30 000 € (ilma käibemaksuta), leiate riigihangete registrist.

Päästeameti  2024. aastal väljakuulutatavad riigihanked on leitavad 2024. aasta hankeplaanist. Hankeplaan kuvatakse osaliselt täitmata kujul, kuna vastava info puhul on tegemist asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabega.

Kõik riigihanked viiakse läbi Päästeameti hankekorra kohaselt.