Dokumendiregister

Päästeameti dokumendiregistri avalikus vaates saab tutvuda asutuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.
Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu saab ligi alates 1. jaanuarist 2005 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Juurdepääsupiiranguga dokumente dokumendiregistris ei näe, nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Päästeameti dokumendiregistri leiate SIIT.

Kui te otsitud dokumenti ei leia, palume esitada teabenõude, sest dokument võib puududa avalikust registrist tehnilisel põhjusel. Teabenõuded on oodatud aadressile ... või kodulehe kaudu SIIT.

Alates 01.07.2020 alustatud haldusmenetluste ettekirjutused avalikustatakse Päästeameti ohutusportaalis.

Alates 01.03.2016 menetletakse Päästeameti teenistujate puhkusekorraldusi Riigitöötaja iseteenindusportaalis. Lähetuskorraldusi menetletakse iseteenindusportaalis alates 05.01.2017.

Puhkuste ja lähetuste korraldused leiate riigitöötaja iseteenindusportaaliavalikust dokumendiregistrist.

Päästeameti riigihangetega saate tutvuda riigihangete registrist.