Palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel

Päästeameti palgajuhend
Päästeameti päästeteenistujate palgamäärad kehtestab siseminister määrusega.