Hädaolukorra lahendamise plaani kooskõlastamine

Kemikaaliseaduse järgi on hädaolukorra lahendamise plaan suurõnnetuse ohuga ja ohtliku ettevõtte kohustuslik dokument.

Nõuded ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaanile on toodud majandus- ja taristuministri 01.03.2016.a määruses nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele1“ §-s 5.

Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani kooskõlastab Päästeamet.

Juhendid hädaolukorra lahendamise plaani koostamise jaoks:

  • Juhend - Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani soovistuslik vorm koos selgitustega.
  • JuhendVarajase hoiatuse süsteemi teavitusjuhised ohtlikele ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetele.
  • Juhend - Dokumentide esitamine JVIS kaudu.