Tuleohutuse enesekontroll

Enesekontroll tähendab isiku kohustust kontrollida tema valduses olevat kinnisasja, ehitist, ruumi, seadet, nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust. 

Enesekontrolli tuleohutusaruanne esitatakse eelneva kalendriaasta andmetega hiljemalt 31. märtsiks e-teenuste keskkonnas ehitiste kohta, kus paiknevad:

  • lasteaiad;
  • koolid;
  • majutusasutused;
  • ravi- ja hoolekandeasutused;
  • kaubanduskeskused;
  • kõrghooned;
  • elutähtsat või kommunaalteenust osutavad asutused. 

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele on kehtestatud Siseministri määrusega nr 1. Ehitised, mille kohta tuleb tuleohutusaruanne esitada on loetletud sama määruse lisas nr 2. Tuleohutusaruandeid ei pea esitama eramud, korterid, väiksemad asutused ja ettevõtted.  

Küsimuste ja probleemide korral annavad nõu piirkondlike päästekeskuste tuleohutusjärelevalve ametnikud, kelle kontaktandmed on leitavad siit.

Enesekontrolli tuleohutusaruande näidis.