Tuleohutuse enesekontroll

Enesekontroll tähendab isiku kohustust kontrollida tema valduses olevat kinnisasja, ehitist, ruumi, seadet ja nende kasutamise ohutust ning nõuetekohasust.

Aruannet saab esitada iseteeninduskeskkonnashttps://tuleohutusaruanne.ee/

Enesekontrolli tuleohutusaruanne tuleb esitada ehitiste kohta, kus paiknevad

 • lasteaiad
 • koolid
 • majutusasutused
 • ravi-ja hoolekandeasutused
 • kaubanduskeskused
 • suuremad põllumajandus- ja tööstushooned
 • kõrghooned
 • maaalused garaažid
 • elutähtsat teenust 

Täpsemad kriteeriumid sätestab Riigi Teatajast hõlpsasti leitav siseministri määruse „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ lisa 2. Sama määruse lisa 1 sätestab aruandluse vormi. Enesekontrolli tuleohutusaruandeid ei pea esitama eramud, korterid ja väiksemad asutused- ettevõtted.

Tuleohutusaruande esitamise kohustus on ehitise valdajal. Kui valdajaid on mitu, peab ehitise omanik määrama tuleohutusaruande koostamise ja esitamise eest vastutava inimese, kes koostab ja esitab ehitise kohta ühise tuleohutusaruande piirkondlikule päästekeskusele. Esitatud aruannete põhjal hindab tuleohutusjärelevalve ametnik asutuse või ettevõtte tuleohutusalast olukorda ja teeb otsuse tuleohutusülevaatuse läbiviimise vajalikkuse kohta.

Küsimuste ja probleemide korral annavad nõu piirkondliku päästekeskuse tuleohutusjärelevalve ametnikud, kelle kontaktandmed on kättesaadavad Päästeala infotelefonilt 1524 või Päästeameti kodulehelt.

Juhendmaterjal ja näidised enesekontrolli tuleohutusaruande esitamiseks:

Paberkandjal või e-posti teel aruande esitamisel tuleb see adresseerida vastavalt ehitise asukohale järgmiselt:

 • Põhja päästekeskuse tegevuspiirkonnas: Erika 3, Tallinn 10416 või pohja@rescue.ee;
 • Lõuna päästekeskuse tegevuspiirkonnas: Jaama 207, Tartu 50705 või louna@rescue.ee;
 • Ida päästekeskuse tegevuspiirkonnas: Rahu 38, Jõhvi 41532 või ida@rescue.ee;
 • Lääne päästekeskuse tegevuspiirkonnas: Pikk 20A, Pärnu 80013 või laane@rescue.ee.