Tuleohutuse enesekontroll

Enesekontroll tähendab isiku kohustust kontrollida tema valduses olevat kinnisasja, ehitist, ruumi, seadet, nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust. 

Enesekontrolli tuleohutusaruanne esitatakse eelneva kalendriaasta andmetega hiljemalt 31.märtsiks e-teenuste keskkonnashttps://tuleohutusaruanne.ee/
ehitiste kohta, kus paiknevad:

  • lasteaiad
  • koolid
  • majutusasutused
  • ravi-ja hoolekandeasutused
  • kaubanduskeskused
  • suuremad põllumajandus- ja tööstushooned
  • kõrghooned
  • maa-alused garaažid
  • elutähtsat või kommunaalteenust osutavad asutused. 

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele on kehtestatud Siseministri määrusega nr 1. Ehitised, mille kohta tuleb tuleohutusaruanne esitada on loetletud sama määruse lisas 2. Tuleohutusaruandeid ei pea esitama eramud, korterid, väiksemad asutused ja ettevõtted.  

Juhendmaterjal ja näidised enesekontrolli tuleohutusaruande esitamiseks

Küsimuste ja probleemide korral annavad nõu piirkondlike päästekeskuste tuleohutusjärelevalve ametnikud, kelle kontaktandmed on leitavad siit